transforming communication

Komunikacja Transformująca™ dla Działaczy Społecznych

Lider – Pierwszy pośród równych

Rola lidera w działalności społecznej jest bardzo wymagająca. Nie dysponuje on zakładowym systemem motywacyjnym w formie premii i nagród pieniężnych. Nie jest zwierzchnikiem i nie może niczego nakazywać. Jego przywództwo opiera się na rzeczywistym autorytecie i szacunku, jakim darzą go inni. Dlatego to, co głosi i to, jak działa, muszą być ze sobą spójne.

Rola lidera

Rolą lidera jest nie tylko definiowanie i koordynowanie działań, osiąganie celów własnych i celów ruchu, w  którym uczestniczy. Lider jest także wzorem do naśladowania. Daje przykład zaangażowania, wiary, skutecznego komunikowania się w  oparciu o szacunek do rozmówcy. Działa proaktywnie, inicjując, a nie reaktywnie – jedynie reagując, często automatycznie, na wydarzenia.

Lider jest facylitatorem wydarzeń, mediatorem, moderatorem, coachem, instruktorem, „tłumaczem”, propagatorem, modelem postawy. Każda z tych ról wymaga bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, od umiejętności dobrego słuchania, poprzez efektywne i zrozumiałe komunikowanie się, motywowanie, aż do wyznaczania granic, rozwiązywania konfliktów i mediowania oraz wpływania na wartości i postawę innych osób.

W czym Komunikacja Transformująca™ pomoże liderowi?

Dzięki stosowaniu narzędzi Komunikacji Transformującej™ Lider będzie własnym przykładem dawał wzór postawy proaktywnej nie tylko pozostałym członkom swojego zespołu, ale także w  ramach organizacji czy ruchu. Będzie umiał wyłapać i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia w zespole i między zespołem a  jego otoczeniem, będzie umiał skuteczniej zadbać o rozwój swojej grupy, sprawniej facylitować wydarzenia, dbać o ich konstruktywność i produktywność.

W czym Komunikacja Transformująca™ pomoże aktywiście społecznemu?

Dzięki Komunikacji Transformującej™ aktywista będzie łatwiej i szybciej wchodzić w dobry kontakt z różnymi osobami, budować wzajemny szacunek, rozumieć argumenty osób myślących inaczej oraz klarowniej przedstawiać im swoje widzenie spraw.

Będzie także umiał budować taki kontakt, który będzie zachęcał adwersarzy do wychodzenia poza ich własne przekonania, a  w  efekcie będzie wpływał na zmianę postaw.

Program szkolenia

 • Postawa proaktywna a reaktywna
 • Wyznaczanie osiągalnych celów
 • Dbanie o własny stan emocjonalny
 • Łatwe i szybkie budowanie porozumienia z różnymi typami osobowości i różnymi preferowanymi stylami komunikacji
 • Dobieranie umiejętności komunikacyjnych do konkretnej sytuacji
 • Pomoc innym w rozwiązywaniu problemów
 • Asertywne zgłaszanie potrzeb i stawianie granic
 • Rozpoznawanie rodzajów konfliktów
 • Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
 • Radzenie sobie z konfliktem wartości (różnice systemów wartości)
 • Wpływanie na wartości i postawę innych osób

Opinie o Komunikacji Transformującej


Umiejętna komunikacja to esencja skutecznego przywództwa i warunek wstępny dla wysoko wydajnych zespołów. To także podstawa dobrej obsługi klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dla większości osób ulepszenie komunikacji stanowi najlepszą dźwignię, która umożliwia szybkie zwiększenie wydajności. Transforming Communication™ wykorzystuje najnowocześniejsze technologie zarówno pod względem treści, jak sposobu jej przedstawienia i pozwala bardzo szybko osiągnąć niezwykłe wyniki. W ciągu czterech dni nauczysz się i przećwiczysz umiejętności precyzyjnej komunikacji w budowaniu relacji, które działają. Z powodzeniem zabierzesz te umiejętności do swojego środowiska zawodowego, a także do domu i do relacji z przyjaciółmi. 

Chris Mousely-Jones                       
staff development officer                      
Bank of New Zealand, Wellington

Od lat z ogromną ciekawością poszukuję i zgłębiam wiedzę na temat budowania relacji, rozwoju osobistego, wspierania i rozwijania innych, doradzania w biznesie, rozwiązywania konfliktów. Czego to już nie było: NLP, coaching i jego różne odmiany, RTZ, mentoring, skończyłam nawet psychologię. Aż pewnego dnia poznałam Richarda i jego genialną Komunikację Transformującą i od tej pory mam wrażenie, że stosuję tylko jego narzędzia, a wszystko, czego się do tej pory nauczyłam, było po to, żebym poznała tę metodę.
Polecam wszystkim trenerom, coachom, mentorom i „pomagaczom”.

Bożena Stępień
Coach, Dyrektor Personalny
Dr Irena Eris

Szkolenie prowadzi

Tomasz Kowalik

Coach Master Trainer, ICI
Trener NLP, IANLP
Trener Coachingu Prowokatywnego
Trener Transforming Communication™ i Resilience

Doświadczenie biznesowe od 1993 roku. Jako trener i coach łączy zmysł techniczny z poczuciem humoru i głęboką wiedzą z zakresu neurobiologii, psychologii, i coachingu. Prowadzi szkolenia i wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Menedżerskiej. Trener rozwiązywania konfliktów. Trener myślenia systemowego, wykorzystuje m.in. gry, w tym zaadaptowane z MIT. Od lat doskonali warsztat bezpośrednio u najwybitniejszych zagranicznych ekspertów, takich jak Richard Bolstad, Joseph O’Connor, Lucas Derks, David Neenan, Steve Andreas, Frank Farelly, Noni Hoefner, David Gordon, Jaap Hollander czy Brian Kaplan. Najnowszą wiedzę i doświadczenie skutecznie propaguje na arenie ogólnopolskiej od roku 2003, kiedy zapoczątkował cykl, kultowych już, Warsztatów Mistrzów®. Prowadzi szkolenia autorskie, m. in. „Komunikacja menadżerska”, „Coaching Prowokatywny” oraz licencjonowane, jak szczególnie ceniona Komunikacja Transformująca™ czy Rezyliencja.


Co otrzymasz w ramach szkolenia

 • Bezcenne umiejętności komunikacyjne (do dowolnego wykorzystania w działalności społecznej, gospodarczej, w rodzinie, wśród bliskich i przyjaciół, z klientami…)
 • Uznawany na całym świecie certyfikat Transforming Communication™ z hologramem
 • 70-stronicowy skrypt zawierający wszystkie pojęcia wprowadzone na szkoleniu i wszystkie ćwiczenia ze szkolenia
 • 3 ważne artykuły Richarda Bolstada na temat zastosowań Komunikacji transformującej w praktyce
 • Prawo przystąpienia do treningu trenerskiego metody Transforming Communication™ prowadzonego przez Richarda Bolstada (pod dodatkowym warunkiem posiadania certyfikatu Praktyk NLP wystawionego przez dobry ośrodek)
 • Przynależność do elitarnej grupy absolwentów treningu Transforming Communication™

Miejsce: Wrocław
Termin: 3-4 lutego + 10-11 lutego 2024 w godzinach 9:00 – 17:00, w tym godzinna przerwa (13-14)
Inwestycja – w tej edycji „Wygnamy zło” zamiast 3900 zł jedynie [ukryte] !!!
Zgłoszenie: Zglaszam się!

Opinie uczestników

Dzięki tej metodzie możemy bardziej, lepiej zrozumieć ludzi oraz otaczający nas świat. Dzięki rozmowie możemy podjąć próby zrozumienia innych ludzi, przekonania ich, że istnieją wartości oraz cele, które są dla nas wspólne, a jednocześnie bardzo ważne.

uczestnik szkolenia, 2023

Powinniśmy rozmawiać, żeby zrozumieć nasze uczucia, emocje i potrzeby, aby zniknęły bariery, które mogą nas podzielić.

Włodek Olszański, Manager, 2023

Życie jest komunikacją, a ten kurs pozwala zrozumieć, jakie klocki budują tę komunikację, ich miejsce w naszym wyrażeniu siebie i porozumiewaniu się. Znając elementy (klocki) ich zapach, kolor i funkcje, możemy budować znacznie ciekawsze, trwalsze budowle.

Andrzej Waśkow, 2023

Kurs pozwala otworzyć się na inną osobę, zrozumieć jej perspektywę widzenia, co z kolei pozwala na jej lepsze zrozumienie i znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Sytuacja potencjalnie nierozwiązywalna może stać się rozwiązywalna szybciej, niż nam się wydaje.

uczestnik szkolenia, 2023

Polecam korzystać z kursu. Dlaczego? Uświadomienie tego jak można korzystać z komunikacji, relacji międzyludzkiej. Człowiek komunikuje się, nie zdając sobie sprawy, że są problemy, które można rozwiązywać różnymi sposobami. [Kurs] dał mi to, że zastanowiłam się nad sobą, zrozumiałam wiele i na pewno będę się starała to wszystko praktykować. Czy się uda, zobaczymy.
Dziękuję za miło spędzony czas, który dał mi bardzo dużo.
Wielki szacunek dla osoby p. Tomka że otworzył mi wiarę w siebie.

uczestniczka szkolenia, 2023

[Szkolenie] Pozwala dostrzec codzienne problemy z zupełnie nowej, jaśniejszej perspektywy. A następnie je rozwiązać.

uczestnik szkolenia, 2023

Miejsce: Wrocław
Termin: 3-4 lutego + 10-11 lutego 2024 w godzinach 9:00 – 17:00, w tym godzinna przerwa (13-14)
Inwestycja – w tej edycji „Wygnamy zło” zamiast
3900 zł jedynie [ukryte] !!!
Zgłoszenie: Zglaszam się!

©2024 Tomasz Kowalik,  Ilustracje: manypixels.co

Pomoc partnerska w NLP

Pomoc Partnerska w NLP

© Dr Richard Bolstad
© for the Polish edition: METAmorfoza, www.metamorfoza.pl

Pomaganie działa w obie strony

Ten artykuł mówi o potrzebie porzucenia naszego starego pojmowania „psychoterapii”, „coachingu” lub „poradnictwa” jako ratowania osoby „dysfunkcjonalnej” przez inną osobę, która „dobrze funkcjonuje”. To co mam na myśli wyjaśnia historia : David Brandon jest autorem i wykładowcą Zmian Społecznych i Umiejętności Pomocy na Londyńskim Uniwersytecie (Brandon, 1976, s.52-53). Na początku swojej kariery pracował jako pracownik społeczny w pewnej instytucji w Londynie. W pokoju naprzeciwko mieszkała kobieta imieniem Joanna, u której zdiagnozowano „ostrą schizofrenię”. Kiedy Brandon był w domu, dniem i nocą krzyczała na niego, twierdząc, że przesyła strumienie laserowe przez ściany i gwałci ją. Brandon wkładał wiele wysiłku, aby porozumieć się z Joanną, stosował wszelkie umiejętności doradcze, o których słyszał, ale wydawało się, że nie ma żadnego postępu w budowaniu dobrej relacji lub uspokojeniu jej paniki. Pewnego weekendu Brandon pracował nad przepisywaniem artykułu, który musiał być skończony przed ostatecznym terminem publikacji w poniedziałek. Był zmęczony i wyczerpany. Za każdym razem kiedy używał maszyny do pisania, Joanna krzyczała, że gwałci ją za pomocą maszyny laserowej. Błagał ją i próbował z nią żartować. Wykorzystał każdy rodzaj interwencji w sferze doradztwa, o jakiej tylko zdołał pomyśleć. Zaczynał popadać w depresję – twierdził, że jest ekspertem w pomaganiu ludziom, a nie mógł nawet uciszyć kobiety mieszkającej drzwi obok. W końcu przyszedł mu na myśl niespodziewany pomysł. Wziął kopię swojego starego artykułu i załączył do niego starannie napisaną notatkę. Wsunął to pod drzwi pokoju Joanny. Krzyki ustały. I przez resztę weekendu mógł pisać w ciszy. David Brandon spędził wiele godzin próbując pomóc Joannie poczuć się lepiej, spokojniej, kiedy pisał swój artykuł. Tym, co ostatecznie zadziałało było to, że zauważył, że on też ma problem. W notatce było napisane „Droga Joanno, Próbuję napisać następny artykuł z serii „Bezdomni w Londynie”, który załączam. Musi być skończony w ten weekend. Proszę pomóż mi będąc cicho.” Po około godzinie Joanna wsunęła kolejną notatkę pod drzwi Dawida, i zwróciła jego artykuł. Jej notatka oznajmiała „Dawidzie, bardzo podobał mi się artykuł. Proszę kontynuuj.” Była cicho przez resztę dnia, a Brandon mógł z łatwością skończyć swoje pisanie. Przypuszczał, że może nikt nigdy wcześniej nie poprosił jej o pomoc. Wszyscy zawsze próbowali JEJ pomóc. Myśleli o niej jak o kimś, kto potrzebuje ich pomocy i prowadzenia. Z tego powodu nigdy nie dali jej czegoś, co jest postawą pomocy, oczekiwania aby komunikowała się z nimi jak człowiek.

Komunikacja Transformująca™ 2014

Warszawa  7-10 lipca 2014

Legendarny warsztat Komunikacji Transformującej
prowadzony przez

Twórcę: Richarda Bolstada

14_Richard Bolstad TC 2012
Richard Bolstad

„Naucz się
jak uzdrawiać związki na co dzień,
negocjować tak, by wszyscy wygrywali,
swobodnie przeprowadzać trudne rozmowy
i transformować konflikty w dobre relacje”

 

Drodzy Coachowie, Trenerzy, Menedżerowie, Mentorzy, Liderzy,
Drodzy Rodzice i Nauczycie, bo każdy z Was jest przecież Liderem,

 • Czy chcąc zmotywowac pracownika powiedziałeś o parę słów za dużo, czym de facto oslabiles jego motywację?
 • Czy w trakcie negocjacji poczules się zestresowany bo choć miałeś dobre intencje i tak rozmowa powoli zamieniała się w bitwę, w której przegrani byli po obu stronach?
 • Czy zdarzyło Ci się, że po prostu nie wiedziałeś, jak wesprzeć drugą osobę?
 • Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek powiedzieć żonie cudowny komplement, co spowodowało, że wyszła z pokuju trzaskajacz hukiem drzwiami?
 • Czy ty, żono, powiedziałaś jakieś zdanie do męża, które sprawiło, że zaszył się w swojej jamie na parę godzin a może nawet parę dni?
 • Czy  miałeś kłopot ze zwróceniem komuś uwagi na niewłaściwe działanie, brak działania, niedotrzymanie zobowiązania?
 • A może stanales przed potrzebą radykalnej zmiany paradygmatu w organizacji i nie miałeś narzędzi, by tę zmianę przeprowadzić systemowo.

Już nie musisz poświęcać własnego interesu, aby druga strona była zadowolona, nie musisz „ograc” drugiej strony, by osiągnąć własny cel.

Pozwól, że wyjaśnię…

Mówi się, że są cztery możliwości: Wygrana-Wygrana, Wygrana-Przegrana, Przegrana-Wygrana i Przegrana-Przegrana. Tylko że strona przegrana będzie chciała wziąć odwet i nie spocznie, aż drugą strona także przegra. Więc w rzeczywistości pozostają tylko DWIE możliwości: Przegrana-Przegrana i Wygrana-Wygrana.

Kiedy zaprosiłem do Polski Richarda z tym warsztatem, sądziłem, że przedstawi po prostu jeszcze jeden model rozwiązywania konfliktów. Okazało się, że rozwiązywanie konfliktów to tylko jeden z elementów tego fantastycznego szkolenia, które transformuje życie. Udział w tamtym szkoleniu zmienił moje życie. Inni uczestnicy także o tym mówią. Teraz mam okazję przekazywać te bezcenn umiejętności dalej.

Czy ten trening jest dla Ciebie?   Sprawdźmy…

Jesteś menedżerem i masz dość pracowników przychodzących, byś rozwiązał problemy, jakie napotykają – chcesz, by byli bardziej samodzielni
Masz swojego zwierzchnika, który obarcza cię nadmierną lub niedostateczną odpowiedzialnością i chcesz to zmienić
Masz nadmiar pracy, którą wykonujesz za innych i chcesz, by każdy wywiązywał się z własnych obowiązków
Lubisz wspierać swoich podwładnych i chcesz to robić lepiej i skuteczniej
Awansowales na stanowisko menedżerskie, bo świetnie rozwiązujesz problemy i chcesz zająć się swoimi zadaniami zamiast nadal rozwiązywać problemy, które potrafią rozwiązać twoi podwładni
Jesteś coachem i nie zawsze umiesz wskazać kto jest właścicielem problemu, z którym zmaga się twój klient (coachee)
Pracując jako coach z pracownikami firmy, która ci płaci i ma swoje oczekiwania, bywasz w trudnych sytuacjach – między młotem a kowadlem – i chcesz dobrze sobie radzić z takimi sytuacjami
Organizacja oczekuje od ciebie wdrożenia ’coachingowego stylu zarządzania’ i chcesz to zrobić w najlepszy możliwy sposób
Zauważasz, że nie każdy wierzy, że obie strony mogą wygrać, i chcesz tworzyć sytuację Wygrana- Wygrana bez względu na przekonania drugiej strony
Zdarza się, że potrzebujesz mediować (w środowisku biznesowym i/lub prywatnym) – chcesz mieć skuteczny sposób mediacji, który pozwoli ci być efektywnym i jednocześnie obiektywnym

 

Niesamowite dla mnie jest to, że te same umiejętności tak znakomicie działają i w rodzinie, wśród przyjaciół, i w środowisku biznesowym czy w innych organizacjach. Ich użycie wielokrotnie pomogło mi dogadać się w trudnych momentach, pomaga mi wspierać rozwój moich dzieci, budować ich samodzielność i odpowiedzialność, ale także z wieloma problemami w kontekście biznesowym poradziłem sobie dzięki nim. Uczę tych umiejętności także menedżerów w firmach, w których jest potrzebne zwiększenie odpowiedzialności pracowników odciążenie menedżerów.

Dla mnie osobiście przełomem było odkrycie, że nie muszę przegrać, by drugiej stronie pozwolić wygrać. I że drugą strona nie musi przegrać, abym ja mógł wygrać. Nauczyłem się tak komunikować, aby OBIE strony wygrywały zarówno w prostych sprawach, jak i w przypadku dużych kontraktów czy ciężkich przeżyć emocjonalnych.

Nauczyłem się także obserwować, w jakim stopniu dana organizacja jest oparta na zasadzie Wygrana- Wygrana, a w jakim stopniu podlega stereotypom i grom korporacyjnym. Teraz mogę na to wpływać ucząc tego sposobu komunikowania się wewnątrz firm i na zewnątrz.

 

ZAPISUJĘ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapisy tylko do 31 maja br.

 

Oto przykłady, czego SZCZEGÓŁOWO nauczysz się na tym treningu:

 

Transforming  CommunicatationPowtorzysz podstawowe umiejętności komunikacyjne:
Jak komunikować się skutecznie, zrozumiale, partnersko
TAK Tajniki rozpoznawania celów i definiowania ich w sposób, który ułatwia ich osiąganie
TAK Używanie języka negatywnego i pozytywnego – wpływ języka na komunikację
TAK 5 sposobów budowania porozumienia (rapport)
TAK BHP – dbanie o własny dobry stan
TAK Strategie czucia się niezwykle docenionym
TAK Słownik określeń charakterystycznych dla poszczególnych zmysłów
TAK Unikalny sposób na błyskawiczne rozpoznawanie, kto jest właścicielem problemu

 

Transforming  CommunicatationUmiejętności wspierania innych w rozwiązywaniu problemów (zamiast rozwiązywać je za nich)
TAK 12 nawykowych reakcji, które PRZESZKADZAJĄ w porozumieniu
TAK 3 języki zmysłów: jak, i po co, wyrażać stany emocjonalne w tych językach
TAK Pytania otwarte i umiejętność stosowania pytań otwartych
TAK Słuchanie odzwierciedlające i umiejętność słuchania odzwierciedlającego
TAK Wyjątkowy proces prowadzajacy rozmówcę do znajdowania własnych rozwiązań 

 

 

Transforming  CommunicatationUmiejętność dbania o własne sprawy w sposób zachowujący dobrą relację
TAK Agresywny czy nieasertywny? – do czego prowadzą obie postawy
TAK 7 założeń, które transformuja komunikację
TAK Komunikat „Ja” – jak być asertywnym i jednocześnie utrzymywać dobrą relację
TAK Jak budować komunikat „Ja”, aby był skuteczny
TAK Metoda dwóch kroków – jak komunikować się w różnych wariantach sytuacji, gdy to ty masz problem

 

  Transforming  Communicatation  Umiejętność rozwiązywania konfliktów
i wzmacniania w ten sposób relacji
TAK Rama partnerstwa – tworzenie dobrego startu do rozwiązania konfliktu
TAK Myślenie w kategoriach Wygrana-Wygrana
TAK Lista kontrolna znajdowania rozwiązania Wygrana-Wygrana w sytuacji konfliktu potrzeb
TAK Użycie siły/władzy – kiedy i jak używać siły lub władzy i w jaki sposób minimalizować negatywne skutki
TAK Zastosowanie Komunikacji Transformującej w pracy z małymi dziećmi
TAK Postępowanie z przełożonymi
TAK Rozwiązywanie konfliktów wartości
TAK Myślenie przez pryzmat konfliktu wartości
TAK Pełny model Komunikacji Transformującej (Transforming Communication(TM))
TAK Dzielenie się i upowszechnianie tej metody budowania relacji i rozwiązywania konfliktów

 

Podsumowanie – co otrzymasz w ramach tego treningu:

  

Uznawany na całym świecie certyfikat Transforming Communication(TM) zabezpieczony hologramem
70-stronicowy skrypt zawierający wszystkie nowe pojęcia wprowadzone na treningu i wszystkie ćwiczenia z treningu
3 ważne artykuły na temat zastosowań Komunikacji transformującej w praktyce napisane przez Richarda Bolstada
Prawo przystąpienia do treningu trenerskiego metody Transforming Communication prowadzonego przez Richarda Bolstada (pod dodatkowym warunkiem posiadania certyfikatu Praktyk NLP wystawionego przez dobry ośrodek)
Dostęp do forum absolwentów treningu Transforming Communication, którzy podobnie myślą o konflikcie, jako sposobności budowania dobrych, długotrwałych relacji

 

Zainwestuj cztery dni w mocno zmotywowanej grupie, która chce być najlepsza w komunikacji transformującej relacje, związki i biznesy.

 

Mnie osobiście ten kurs dał nie tylko narzędzia niezbędne w każdej w tych sytuacji, ale przede wszystkim nauczył mnie jak utrzymywać dobre relację w trudnych i bardzo trudnych sytuacjach, i jak wspierać innych i siebie jednocześnie.

Zapraszam i życzę wielu okazji do przekształcania konfliktów w dobre, długotrwałe relację, okazji do zmieniania świata na lepsze!

 

P.S. Pamiętaj, że inwestujesz w zestaw najbardziej zaawansowanych umiejętności wspierania innych, negocjacji i rozwiązywania za bardzo dobrą cenę.

 

ZAPISUJĘ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapisy tylko do 31 maja br.!!!

  

Komunikacja Transformująca z Tomaszem Kowalikiem

UWAGA!    ZMIANA!

Warszawa  13-16 czerwca 2013

Legendarny warsztat Komunikacji Transformującej
prowadzony przez

Tomasza Kowalika

Licencjonowanego Trenera Transforming Communication™

 i Ewę Czapską-Kowalik

„Naucz się

jak uzdrawiać związki na co dzień,
negocjować tak, by wszyscy wygrywali,
swobodnie przeprowadzać trudne rozmowy
i transformować konflikty w dobre relacje”

Drodzy Coachowie, Trenerzy, Menedżerowie, Mentorzy, Liderzy,
Drodzy Rodzice i Nauczycie, bo każdy z Was jest przecież Liderem,

 • Czy chcąc zmotywowac pracownika powiedziałeś o parę słów za dużo, czym de facto oslabiles jego motywację?
 • Czy w trakcie negocjacji poczules się zestresowany bo choć miałeś dobre intencje i tak rozmowa powoli zamieniała się w bitwę, w której przegrani byli po obu stronach?
 • Czy zdarzyło Ci się, że po prostu nie wiedziałeś, jak wesprzeć drugą osobę?
 • Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek powiedzieć żonie cudowny komplement, co spowodowało, że wyszła z pokuju trzaskajacz hukiem drzwiami?
 • Czy ty, żono, powiedziałaś jakieś zdanie do męża, które sprawiło, że zaszył się w swojej jamie na parę godzin a może nawet parę dni?
 • Czy  miałeś kłopot ze zwróceniem komuś uwagi na niewłaściwe działanie, brak działania, niedotrzymanie zobowiązania?
 • A może stanales przed potrzebą radykalnej zmiany paradygmatu w organizacji i nie miałeś narzędzi, by tę zmianę przeprowadzić systemowo.

Już nie musisz poświęcać własnego interesu, aby druga strona była zadowolona, nie musisz „ograc” drugiej strony, by osiągnąć własny cel.

Pozwól, że wyjaśnię…

Mówi się, że są cztery możliwości: Wygrana-Wygrana, Wygrana-Przegrana, Przegrana-Wygrana i Przegrana-Przegrana. Tylko że strona przegrana będzie chciała wziąć odwet i nie spocznie, aż drugą strona także przegra. Więc w rzeczywistości pozostają tylko DWIE możliwości: Przegrana-Przegrana i Wygrana-Wygrana.

Kiedy zaprosiłem do Polski Richarda z tym warsztatem, sądziłem, że przedstawi po prostu jeszcze jeden model rozwiązywania konfliktów. Okazało się, że rozwiązywanie konfliktów to tylko jeden z elementów tego fantastycznego szkolenia, które transformuje życie. Udział w tamtym szkoleniu zmienił moje życie. Inni uczestnicy także o tym mówią. Teraz mam okazję przekazywać te bezcenne umiejętności dalej.

Czy ten trening jest dla Ciebie?   Sprawdźmy…

Jesteś menedżerem i masz dość pracowników przychodzących, byś rozwiązał problemy, jakie napotykają – chcesz, by byli bardziej samodzielni
Masz swojego zwierzchnika, który obarcza cię nadmierną lub niedostateczną odpowiedzialnością i chcesz to zmienić
Masz nadmiar pracy, którą wykonujesz za innych i chcesz, by każdy wywiązywał się z własnych obowiązków
Lubisz wspierać swoich podwładnych i chcesz to robić lepiej i skuteczniej
Awansowales na stanowisko menedżerskie, bo świetnie rozwiązujesz problemy i chcesz zająć się swoimi zadaniami zamiast nadal rozwiązywać problemy, które potrafią rozwiązać twoi podwładni
Jesteś coachem i nie zawsze umiesz wskazać kto jest właścicielem problemu, z którym zmaga się twój klient (coachee)
Pracując jako coach z pracownikami firmy, która ci płaci i ma swoje oczekiwania, bywasz w trudnych sytuacjach – między młotem a kowadlem – i chcesz dobrze sobie radzić z takimi sytuacjami
Organizacja oczekuje od ciebie wdrożenia ’coachingowego stylu zarządzania’ i chcesz to zrobić w najlepszy możliwy sposób
Zauważasz, że nie każdy wierzy, że obie strony mogą wygrać, i chcesz tworzyć sytuację Wygrana- Wygrana bez względu na przekonania drugiej strony
Zdarza się, że potrzebujesz mediować (w środowisku biznesowym i/lub prywatnym) – chcesz mieć skuteczny sposób mediacji, który pozwoli ci być efektywnym i jednocześnie obiektywnym

Niesamowite dla mnie jest to, że te same umiejętności tak znakomicie działają i w rodzinie, wśród przyjaciół, i w środowisku biznesowym czy w innych organizacjach. Ich użycie wielokrotnie pomogło mi dogadać się w trudnych momentach, pomaga mi wspierać rozwój moich dzieci, budować ich samodzielność i odpowiedzialność, ale także z wieloma problemami w kontekście biznesowym poradziłem sobie dzięki nim. Uczę tych umiejętności także menedżerów w firmach, w których jest potrzebne zwiększenie odpowiedzialności pracowników odciążenie menedżerów.

Dla mnie osobiście przełomem było odkrycie, że nie muszę przegrać, by drugiej stronie pozwolić wygrać. I że drugą strona nie musi przegrać, abym ja mógł wygrać. Nauczyłem się tak komunikować, aby OBIE strony wygrywały zarówno w prostych sprawach, jak i w przypadku dużych kontraktów czy ciężkich przeżyć emocjonalnych.

Nauczyłem się także obserwować, w jakim stopniu dana organizacja jest oparta na zasadzie Wygrana- Wygrana, a w jakim stopniu podlega stereotypom i grom korporacyjnym. Teraz mogę na to wpływać ucząc tego sposobu komunikowania się wewnątrz firm i na zewnątrz.

Oto przykłady, czego SZCZEGÓŁOWO nauczysz się na tym treningu:

Transforming  CommunicatationPowtorzysz podstawowe umiejętności komunikacyjne:Jak komunikować się skutecznie, zrozumiale, partnersko

TAK Tajniki rozpoznawania celów i definiowania ich w sposób, który ułatwia ich osiąganie
TAK Używanie języka negatywnego i pozytywnego – wpływ języka na komunikację
TAK 5 sposobów budowania porozumienia (rapport)
TAK BHP – dbanie o własny dobry stan
TAK Strategie czucia się niezwykle docenionym
TAK Słownik określeń charakterystycznych dla poszczególnych zmysłów
TAK Unikalny sposób na błyskawiczne rozpoznawanie, kto jest właścicielem problemu
Transforming  CommunicatationUmiejętności wspierania innych w rozwiązywaniu problemów (zamiast rozwiązywać je za nich)

TAK 12 nawykowych reakcji, które PRZESZKADZAJĄ w porozumieniu
TAK 3 języki zmysłów: jak, i po co, wyrażać stany emocjonalne w tych językach
TAK Pytania otwarte i umiejętność stosowania pytań otwartych
TAK Słuchanie odzwierciedlające i umiejętność słuchania odzwierciedlającego
TAK Wyjątkowy proces prowadzajacy rozmówcę do znajdowania własnych rozwiązań 
Transforming  CommunicatationUmiejętność dbania o własne sprawy w sposób zachowujący dobrą relację

TAK Agresywny czy nieasertywny? – do czego prowadzą obie postawy
TAK 7 założeń, które transformuja komunikację
TAK Komunikat „Ja” – jak być asertywnym i jednocześnie utrzymywać dobrą relację
TAK Jak budować komunikat „Ja”, aby był skuteczny
TAK Metoda dwóch kroków – jak komunikować się w różnych wariantach sytuacji, gdy to ty masz problem
  Transforming  Communicatation  Umiejętność rozwiązywania konfliktówi wzmacniania w ten sposób relacji

TAK Rama partnerstwa – tworzenie dobrego startu do rozwiązania konfliktu
TAK Myślenie w kategoriach Wygrana-Wygrana
TAK Lista kontrolna znajdowania rozwiązania Wygrana-Wygrana w sytuacji konfliktu potrzeb
TAK Użycie siły/władzy – kiedy i jak używać siły lub władzy i w jaki sposób minimalizować negatywne skutki
TAK Zastosowanie Komunikacji Transformującej w pracy z małymi dziećmi
TAK Postępowanie z przełożonymi
TAK Rozwiązywanie konfliktów wartości
TAK Myślenie przez pryzmat konfliktu wartości
TAK Pełny model Komunikacji Transformującej (Transforming Communication(TM))
TAK Dzielenie się i upowszechnianie tej metody budowania relacji i rozwiązywania konfliktów
Transforming Communicatation BONUS #1 Nagranie DVD z pierwszego otwartego spotkania z dr Richardem Bolstadem w Polsce. Nagranie zarejestrowane 1. czerwca 2006 w Pałacu Henryków w Warszawie.

Otrzymasz DVD ze spotkania, na którym Richard Bolstad przedstawia się i prezentuje wyjątkowy sposób prowadzenia treningów, uczenia komunikacji, definiowania celów, zarządzania przez przywództwo. Umiejętności te przekazał później podczas treningów trenerskich licencjonowanym przez siebie Trenerom Transforming Communication.

Transforming Communicatation BONUS #2 firmowy kubek Warsztatów Mistrzów   😉 Otrzymasz kubek z limitowanej serii wyłącznie dla uczestników tego treningu. Dzięki niemu niepowtarzalna atmosfera tego treningu będzie z tobą kiedy tylko tego zapragniesz.

Podsumowanie – co otrzymasz w ramach tego treningu:

  

Uznawany na całym świecie certyfikat Transforming Communication(TM) zabezpieczony hologramem
70-stronicowy skrypt zawierający wszystkie nowe pojęcia wprowadzone na treningu i wszystkie ćwiczenia z treningu
3 ważne artykuły na temat zastosowań Komunikacji transformującej w praktyce napisane przez Richarda Bolstada
Prawo przystąpienia do treningu trenerskiego metody Transforming Communication prowadzonego przez Richarda Bolstada (pod dodatkowym warunkiem posiadania certyfikatu Praktyk NLP wystawionego przez dobry ośrodek)
Dostęp do forum absolwentów treningu Transforming Communication, którzy podobnie myślą o konflikcie, jako sposobności budowania dobrych, długotrwałych relacji

Zainwestuj cztery dni w mocno zmotywowanej grupie, która chce być najlepsza w komunikacji transformującej relacje, związki i biznesy.

Mnie osobiście ten kurs dał nie tylko narzędzia niezbędne w każdej w tych sytuacji, ale przede wszystkim nauczył mnie jak utrzymywać dobre relację w trudnych i bardzo trudnych sytuacjach, i jak wspierać innych i siebie jednocześnie.

Zapraszam i życzę wielu okazji do przekształcania konfliktów w dobre, długotrwałe relację, okazji do zmieniania świata na lepsze!

 

P.S. Pamiętaj, że inwestujesz w zestaw najbardziej zaawansowanych umiejętności wspierania innych, negocjacji i rozwiązywania za bardzo dobrą cenę. Zgłoś się TERAZ!