artykuły

Wygrana-Wygrana

Win-Win (Wygrana-Wygrana)

© Richard Bolstad & Margot Hamblett

przekład: Tomasz Kowalik
tomasz.kowalik@metamorfoza.pl

Typowa sytuacja rodzinna: Jako rodzic chcesz o osiemnastej zjeść wieczorny posiłek razem z dziećmi. Akurat w tym samym czasie w telewizji jest nadawany ulubiony program twoich dzieci, więc narzekają. Kto wygra?

Typowe (drobne) wyzwanie w miejscu pracy: Chcesz podczas pracy słuchać relaksującej muzyki brzmiącej w tle. Twój kolega z sąsiedniego pokoju mówi, że przeszkadza mu to w myśleniu. Kto wygra?

Jak pokażemy w tym artykule, odpowiedź na te pytania może wpłynąć na twoją motywację do osiągania życiowych sukcesów, na twoje uczucia w stosunku do ludzi najważniejszych w twoim życiu, poczucie własnej wartości, a nawet na długość twojego życia.

Continue reading

Trening Skuteczności

Trening Skuteczności (Effectiveness Training Method)

© Richard Bolstad & Margot Hamblett

 

Czego brakuje większości prób rozwiązywania konfliktów

Większość ludzi zgodzi się, że konflikty można najskuteczniej rozwiązywać poprzez osiągnięcie porozumienia. Większość ludzi zgodzi się, że szacunek, zrozumienie i dobra wola są tutaj przydatne. To, czego nam brakuje, to nie wizja lepszego sposobu, ale zdolność wprowadzenia realizacji tej wizji do codziennej praktyki. Ten brakujący element nazywamy „metodologią”.

Trening skuteczności (Effectiveness Training): Metodologia, która działa.

Chcemy dać przykład tego, co mamy na myśli mówiąc o metodologii. Uczyliśmyinstruktorów w Gordon Training International, organizacji, która w 37 krajach uczy modelu rozwiązywania konfliktów poprzez obustronną wygraną. Model ten nosi nazwę Trening Skuteczności (Effectiveness Training). Metodologia uczona przez organizacje zajmujące się Treningiem Skuteczności (Effectiveness Training) była badana także przez niezależnych badaczy.

Continue reading

Pary

© Dr Richard Bolstad, Trener NLP

Jednym z najbardziej satysfakcjonujących wyzwań dla mnie jako Praktyka NLP jest umożliwianie ludziom tworzenia i cieszenia się intymnymi związkami. Bazujący na NLP terapeutyczny proces dla par składa się z dwóch poziomów pracy. Na jednym poziomie praca polega na serii działań edukacyjnych, które wykonuję jako terapeuta. Formułuje to  oficjalną „zawartość”, którą omawiamy w trakcie naszych sesji. Jest sześć kluczowych obszarów, o których zawsze pamiętam (używając angielskiego akronimu FAMILY).

Continue reading